Als u dit bericht niet kunt lezen, klik dan hier voor de online versie.
uitnodiging
  header

Sprekers

Prof. Dr. Lucas Meijs

Prof. Dr. Lucas Meijs

Prof.dr. Lucas Meijs is verbonden als bijzonder hoogleraar “Strategische Filantropie” aan het ECSP en aan de vakgroep Business-Society Management van de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens bijzonder hoogleraar “Vrijwilligers­werk, Civil Society en Ondernemingen” aan dezelfde faculteit.

 

Prof. Dr. Dinand Webbink

PRof. Dr. Dinand Webbink

Prof.dr. Dinand Webbink is verbonden als bijzonder hoogleraar “Beleidsevaluatie, met een speciale focus op strategische filantropie, gezondheid en onderwijs” aan het ECSP en aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Dr. Karen Maas

Dr. Karen Maas

Dr. Karen Maas is verbonden als wetenschappelijk onderzoeker aan het ECSP en aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is zij wetenschappelijk directeur van de Corporate Social Responsibility executive opleiding van ESAA.

 


ECSP

Het Erasmus Centre for Strategic Philan­thropy (ECSP) heeft tot doel het bijdragen aan de algehele prestatie en effectiviteit van de filantropische sector. Het instituut richt zich daarbij in de eerste plaats op de rol, inrichting en werking van de filantropische en uitvoerende organisaties alsmede hun impact op de maatschappij. Het ECSP bouwt kennis op door middel van weten­schappelijk onderzoek, biedt academisch en praktijk­gericht onderwijs aan en bevordert inter­actie en debat over filantropie, non-profit organisaties en hun invloed op de maatschappij.
Het ECSP heeft de steun en input van de filantropische en non-profit sector in Nederland nodig om de discussies over de sector inhoudelijk te kunnen voeren. Graag nodigen wij alle belang­stellende betrokkenen uit de sector dan ook uit voor onze discussie­avonden!!

 

Discussieavonden

Gedurende het jaar 2012 organiseert het ECSP enkele discussieavonden. Met een kleine groep betrokkenen wordt gediscussieerd over verschillende aspecten van de filan­tro­pische sector en haar werking in de maat­schappij. Deze discussieavonden vinden eens per maand plaats aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De avonden zijn in het bijzonder interessant voor betrokken personen van maatschappelijk georiënteerde organisaties die zowel kennis willen opdoen als kennis willen delen.
Iedere discussieavond duurt van 19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30). Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. De gastheer van de avond is de directeur van het ECSP, Peter Inklaar. Elke avond heeft een ander thema en wordt ingeleid door een wetenschappelijk medewerker van het ECSP.

 

Data & thema’s

Iedere discussie­avond draait om een specifiek thema.
De volgende thema’s zullen worden behandeld:

 


Dinsdag 21 februari 2012: maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO): samenwerking tussen bedrijven en de civil society

MBO wordt in deze discussieronde nader bekeken en dan vooral vanuit de kant van het effect voor de maatschappij en de manier waarop goede doelen en hun beneficianten kunnen profiteren van samenwerking met bedrijven.

 

Dinsdag 20 maart 2012: waarom geven mensen geld aan goede doelen?

Bijna iedereen geeft wel eens geld aan een goed doel, maar waarom doen we dat eigenlijk? Wat bepaalt wanneer we wel of niet geven, en wanneer we grotere bedragen geven? Aan de hand van acht mechanismen die geefgedrag aan goede doelen bepalen worden antwoorden op deze vragen gegeven.

 

Dinsdag 17 april 2012: episodisch vrijwilligerswerk

De laatste jaren zien we dat er onder de vrijwilligers in Nederland een nieuwe vorm van vrijwillige inzet in opkomst is: eenmalig of kortdurend vrijwilligers­werk. Dit noemen we episodisch vrijwilligerswerk, het Engelse ‘episodic volunteering’. Episodisch vrijwilligerswerk sluit goed aan bij de moderne vrijwilliger met een drukke agenda, die kiest voor afgebakende klussen in tegenstelling tot structureel vrijwilligerswerk (denk aan NL DOET). Tijdens de discussieavond gaan we in op de rol en het belang van episodisch vrijwilligers werk in de hedendaagse praktijk.

 

Dinsdag 22 mei 2012: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): kansen en bedreigingen

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De ambitie is er om hiermee ook een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Dit levert mogelijk kansen op om samen met goede doelen organisaties en vermogensfondsen te werken aan (inter)nationale maatschappelijke issues. Of kan dit ook uitmonden in een bedreiging? Welke trends zijn er op het gebied van MVO? Hoe kijken jullie aan tegen deze trends, kansen of bedreigingen?

 

Dinsdag 18 september 2012: werknemers-vrijwilligerswerk

Werknemersvrijwilligerswerk is, naast sponsoring, een frequent gebruikt instrument om de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven vorm te geven. Ook voor civil society organisaties levert werknemersvrijwilligers­werk, naast extra uren menskracht, een belangrijke bouwsteen voor de legitimiteit.

 

Dinsdag 16 oktober 2012: de governance van filantropische instellingen

Governance gaat eigenlijk over alles binnen een organisatie wat te maken heeft met besluitvorming en de verantwoording daarover. Bijvoorbeeld, hoe beslis je over een nieuwe strategische koers? Hoe geef je belangrijke partijen een stem in de organisatie zonder dat één van hen een dominante rol gaat spelen? En hoe kan op effectieve wijze gemonitord worden of de organisatie de juiste beslissingen maakt? Bij de ene organisatie zijn deze vraagstukken makkelijker te beantwoorden dan bij de andere. Tijdens deze discussieavond zullen we dan ook extra aandacht besteden aan de diversiteit in de sector. We zullen bespreken hoe iedere organisatie te maken heeft met andere governance uitdagingen en dat, om die reden, iedere organisatie bepaalde governance praktijken moet implementeren waarmee deze uitdagingen zo goed mogelijk tegemoet getreden kunnen worden.

 

Dinsdag 20 november 2012: impact en de keuze van een project

De keuze van een project is een cruciale stap voor het realiseren van impact. Welke afwegingen spelen hierbij een rol, hoe wordt omgegaan met risico's en hoe groot is de kans op niet-optimale beslissingen vanwege 'voorspelbare irrationaliteit'. De discussie beoogt inzichten uit de literatuur te verbinden met praktijkervaringen uit de goede doelen sector.

 

Dinsdag 18 december 2012: impactevaluatie van kleinschalige Projecten

Tijdens deze sessie zullen we een impactevaluatie presenteren die ECSP heeft uitgevoerd bij een kleinschalig onderwijsproject in São Paulo. Deze evaluatie, die is opgezet met een quasi-experimenteel design, heeft veelal gebruik gemaakt van bestaande data, waardoor de kosten laag gehouden konden worden. Na een presentatie van de gebruikte methodologie en de uitkomsten, zal tijd zijn voor discussie over de mogelijke toepassing van deze methodologie in andere projecten.

 

Inschrijving
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor elke bijeenkomst kan men zich apart op­geven. Maximaal 30 personen per bijeenkomst.

 

Locatie
De discussieavonden zullen plaatsvinden in zaal T3-14 op de derde verdieping van het T-gebouw op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

 

Contactgegevens en aanmelden
Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
Manuela Ettekoven
Office Manager
Ettekoven@ese.eur.nl
+31 10 408 1344

 

Klik hier voor een plattegrond van de campus.

 

circels
 

www.ecsp.nl

If you no longer wish to receive this e-mail, please unsubscribe here.